Firma Genexo oświadcza, że aktualnie certyfikowana jest zgodnie z normą ISO 13485 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych. Wzory opakowań wszystkich produktów zostały zaktualizowane o logo zgodne z w/w normą. Informujemy jednocześnie, iż na niektórych opakowaniach będących wciąż w obrocie do czasu wyczerpania ich stanów, może znaleźć się nieaktualna informacja o certyfikacji systemu zgodnie z normą ISO 9001.