Glucomaxx® Płyn kontrolny

Wyrób medyczny – płyn kontrolny, który zawiera określoną ilość glukozy, wchodzącej w reakcję z enzymem, służy do sprawdzenia, czy system do monitorowania glikemii działa prawidłowo.

Badanie wykonane przy użyciu płynu kontrolnego jest podobne do badania wykonanego na próbce krwi z tym wyjątkiem, że zamiast krwi wykorzystany zostaje płyn kontrolny, który zawiera określoną ilość glukozy, która wchodzi w reakcję z enzymem zawartym w pasku testowym.

Więcej >>>

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

 

Wytwórca oraz podmiot prowadzący reklamę:
Genexo Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska
tel.: (+48 22) 839 11 99,
fax (+48 22) 839 23 12
www.genexo.pl
www.genexodladiabetyka.pl

Opis

Glucomaxx® Płyn Kontrolny

Glucomaxx® Płyn kontrolny – przed wykonaniem badania na glukometrze należy ustawić tryb badania kontrolnego poprzez ustawienie symbolu QC. W tym trybie wynik nie zostanie wprowadzony do pamięci glukometru, dzięki czemu wynik badania kontrolnego nie wpływa na ciąg wyników badań stężeń glukozy we krwi przechowywanych w pamięci oraz na średnie glikemii.

Wynik otrzymany z drugiej kropli płynu kontrolnego porównujemy z zakresami, które znajdziemy na opakowaniu fiolki pasków testowych (nie na opakowaniu płynu kontrolnego).

Glucomaxx® Płyn kontrolny – kiedy zalecane jest wykonanie badania kontrolnego?

  • Przed pierwszym użyciem glukometru.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z nowego opakowania pasków testowych.
  • W sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że paski testowe lub glukometr nie działają poprawnie.
  • W przypadku, gdy otrzymywane wyniki są niespójne z samopoczuciem pacjenta lub jeśli użytkownik uważa, że mogą być niedokładne.
  • W sytuacji, gdy paski testowe wystawione były na działanie ekstremalnych warunków.
  • Po upuszczeniu glukometru.
  • W celu przećwiczenia procedury badania.

 

Z systemami do monitorowania glikemii Glucomaxx oraz Glucomaxx CONNECT współpracują płyny kontrolne: W2 i B3.

Z systemami do monitorowania glikemii Glucomaxx oraz Glucomaxx CONNECT współpracują płyny kontrolne Glucomaxx (Y1, W2, B3)

Z systemami iXell, iXell Audio, iXell pro Glucosense pro współpracują płyny kontrolne iXell/Glucosense (niski, średni, wysoki).

Płyny kontrolne iXell/Glucosense oraz Glucomaxx są do nabycia w aptekach.

Zobacz nasze inne produkty. 

www.genexo.pl