Płyn kontrolny

Wyrób medyczny – płyn kontrolny, który zawiera określoną ilość glukozy, wchodzącej w reakcję z enzymem, służy do sprawdzenia, czy system do monitorowania glikemii działa prawidłowo.

Badanie wykonane przy użyciu płynu kontrolnego jest podobne do badania wykonanego na próbce krwi z tym wyjątkiem, że zamiast krwi wykorzystany zostaje płyn kontrolny, który zawiera określoną ilość glukozy, która wchodzi w reakcję z enzymem zawartym w pasku testowym.

Więcej >>>

WYRÓB MEDYCZNY

Opis

Przed wykonaniem badania na glukometrze należy ustawić tryb badania kontrolnego poprzez ustawienie symbolu QC. W tym trybie wynik nie zostanie wprowadzony do pamięci glukometru, dzięki czemu wynik badania kontrolnego nie wpływa na ciąg wyników badań stężeń glukozy we krwi przechowywanych w pamięci oraz na średnie glikemii.

Wynik otrzymany z drugiej kropli płynu kontrolnego porównujemy z zakresami, które znajdziemy na opakowaniu fiolki pasków testowych (nie na opakowaniu płynu kontrolnego).

Kiedy zalecane jest wykonanie badania kontrolnego?

  • Przed pierwszym użyciem glukometru.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z nowego opakowania pasków testowych.
  • W sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że paski testowe lub glukometr nie działają poprawnie.
  • W przypadku, gdy otrzymywane wyniki są niespójne z samopoczuciem pacjenta lub jeśli użytkownik uważa, że mogą być niedokładne.
  • W sytuacji, gdy paski testowe wystawione były na działanie ekstremalnych warunków.
  • Po upuszczeniu glukometru.
  • W celu przećwiczenia procedury badania.

 

Z systemami do monitorowania glikemii Glucomaxx oraz Glucomaxx CONNECT współpracują płyny kontrolne: W2 i B3.

Z systemami do monitorowania glikemii Glucomaxx oraz Glucomaxx CONNECT współpracują płyny kontrolne Glucomaxx (Y1, W2, B3)

Z systemami iXell, iXell Audio, iXell pro Glucosense pro współpracują płyny kontrolne iXell/Glucosense (niski, średni, wysoki).

Płyny kontrolne iXell/Glucosense oraz Glucomaxx są do nabycia w aptekach.