Płyn kontrolny

Płyn kontrolny służy do sprawdzenia czy system do monitorowania glikemii działa prawidłowo.

Badanie wykonane przy użyciu płynu kontrolnego jest podobne do badania wykonanego na próbce krwi z tym wyjątkiem, że zamiast krwi wykorzystany zostaje płyn kontrolny, który zawiera określoną ilość glukozy, która wchodzi w reakcję z enzymem zawartym w pasku testowym.

Kategorie: ,

Opis

Przed wykonaniem badania na glukometrze należy ustawić tryb badania kontrolnego poprzez ustawienie symbolu QC. W tym trybie wynik nie zostanie wprowadzony do pamięci glukometru, dzięki czemu wynik badania kontrolnego nie wpływa na ciąg wyników badań stężeń glukozy we krwi przechowywanych w pamięci oraz na średnie glikemii.

Wynik otrzymany z drugiej kropli płynu kontrolnego porównujemy z zakresami, które znajdziemy na opakowaniu fiolki pasków testowych (nie na opakowaniu płynu kontrolnego).

Kiedy zalecane jest wykonanie badania kontrolnego?

  1. Przed pierwszym użyciem glukometru.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania z nowego opakowania pasków testowych.
  3. W sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że paski testowe lub glukometr nie działają poprawnie.
  4. W przypadku, gdy otrzymywane wyniki są niespójne z samopoczuciem pacjenta lub jeśli użytkownik uważa, że mogą być niedokładne.
  5. W sytuacji, gdy paski testowe wystawione były na działanie ekstremalnych warunków.
  6. Po upuszczeniu glukometru.
  7. W celu przećwiczenia procedury badania.

Z systemami do monitorowania glikemii Glucomaxx oraz Glucomaxx CONNECT współpracują płyny kontrolne: W2 i B3.

Z systemami iXell, iXell Oled, iXell Audio, Glucosesne pro, Glucosense mini oraz Glucosense współpracują płyny kontrolne: niski, średni, wysoki.

UWAGA: zakresy płynów kontrolnych NIE odpowiadają hipoglikemii, normoglikemii i hiperglikemii.

Płyny kontrolne Glucosesne/iXell niski, średni wysoki oraz Glucomaxx W2, B3 są do nabycia w aptekach.