GlucoSave, to bezpłatny program komputerowy skierowany do:

– pacjentów, użytkujących glukometry Genexo
– personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki)

GlucoSave dla Pacjentów
– szybki dostęp do dzienniczka samokontroli w formie elektronicznej
– czytelne wykresy wyników swoich pomiarów z możliwością wydruku
– możliwość udostępniania raportów z wyników lekarzowi bez wychodzenia z domu
– przejrzysta wizualizacja czasu w zakresie docelowym
– kalkulatory wyrównania cukrzycy

GlucoSave dla Personelu medycznego

– możliwość tworzenia bazy użytkowników z intuicyjnym filtrowaniem
– wprowadzanie indywidualnych zakresów dla każdego użytkownika osobno
– automatyczne rozpoznawanie przypisanego użytkownika i modelu glukometru
– szybki podgląd wyników bez potrzeby zakładania konta
– analiza wyników w mg/dl lub mmol/ l

GlucoSave Sync to dodatkowe bezpłatne rozwiązaniu chmurowe skierowane do: 

– personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki)

GlucoSave Sync dla Personelu medycznego:
– automatyczne pobieranie i zapisywanie wyników pacjenta korzystającego z glukometru Glucomaxx® CONNECT lub Glucomaxx®  BT oraz     aplikacji Zdrowiej
– pobieranie i zapisywanie wyników pacjentów korzystających z glukometrów: iXell®, iXell® Audio, Ixell® Pro, Glucomaxx®, Glucosense®  Pro         poprzez połączenie za pomocą kabla glukometr-komputer.
– konsultacja w oparciu o czytelne raporty z wyników, bez konieczności wizyty w gabinecie
– dostęp do wyników pacjentów oraz ich historii niezależnie od miejsca pobytu

Fundamentem naszych rozwiązań jest bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych zgodnie z wytycznymi określonymi przepisami prawa, między innymi Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, w tym sposobu jej przetwarzania uwzględniającego dokumentację   w formie elektronicznej.


Program komputerowy GlucoSave współpracuje z glukometrami:

iXell®
iXell® Audio
iXell® Pro
Glucomaxx®
Glucosense® Pro

WYROBY MEDYCZNE – SYSTEMY MONITORUJĄCE STĘŻENIE GLUKOZY WE KRWI

Pobierz program TUTAJ

Przykładowe funkcjonalności programu GlucoSave:

Aktualne urządzenie
Dziennik samokontroli
Wykresy dzienne
Wykres liniowy
Wykres kołowy