Glucomaxx®

Wyrób medyczny – system monitorujący stężenie glukozy we krwi.

Duży ekran z podświetlanymi cyframi
– gwarantuje czytelność wyniku.

Podświetlana szczelina
– ułatwia umieszczenie paska testowego

4 tryby pomiarów:
GEN /o każdej porzed dnia niezależnie od czasu ostatniego posiłku
AC/przed posiłkiem
PC/po posiłku
QC/pomiar kontrolny

– pozwala kontrolować glikemię w zależności od posiłku

Jeden przycisk ustawień
– łatwa obsługa

Więcej >>>

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

 

Wytwórca oraz podmiot prowadzący reklamę:
Genexo Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska
tel.: (+48 22) 839 11 99,
fax (+48 22) 839 23 12
www.genexo.pl
www.genexodladiabetyka.pl

Kategoria: