Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

(ang. corporate social responsibility, CSR), zgodnie z definicją Komisji Europejskiej jest „odpowiedzialnością przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo”.

Genexo jest nie tylko podmiotem gospodarczym, ale również pracodawcą, członkiem lokalnej społeczności i partnerem biznesowym. Naszą firmę tworzą przede wszystkim Pracownicy oraz Pacjenci stosujący nasze produkty. Dbanie o ich bezpieczeństwo i ochrona środowiska to jeden z naszych nadrzędnych celów.

Wierzymy, że odpowiedzialność społeczna to łączenie decyzji firmowych, biznesowych z potrzebami Pacjentów oraz działanie zgodne z wartościami właścicieli firmy.

Odpowiedzialność za produkt

Bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów

W Genexo poszukujemy i wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, oferując Pacjentom wysokiej jakości preparaty skuteczne w różnych dolegliwościach zdrowotnych. Przykładamy dużą wagę do monitorowania bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

W trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów (wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, leków), stosujemy najwyższe standardy jakości. Dotyczą one firmy i wdrożonych w niej systemów zarządzania jakością, według wymagań normy ISO 13485, jak również Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Jakość wytwarzanych wyrobów medycznych jest zgodna z wymaganiami Dyrektyw 93/42 EWG oraz 98/79 WE, co dokumentują przyznane Genexo odpowiednie certyfikaty.

smiling woman in office at desk with computer, talking on the phone

Edukacja

W trosce o bezpieczeństwo i edukację  Pacjentów uruchomiliśmy Infolinię:

 • 801 808 818. (dla telefonów stacjonarnych)
 • +48 516 203 504 (dla produktów marki iXellence)
 • +48 516 203 516 (dla glukometrów i Aplikacji). 

Kontaktując się z  Infolinią można zasięgnąć informacji o naszych produktach oraz zgłaszać działania niepożądane i incydenty medyczne.

W trosce o środowisko informujemy pacjentów o sposobie utylizacji urządzeń,  bezpłatnie odbieramy i przekazujemy firmom utylizacyjnym niedziałające glukometry pozostawione w aptece lub w placówce służby zdrowia.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność za pracowników

Genexo tworzą wszyscy nasi Pracownicy, dlatego też:

 • dbamy o ich zdrowie i życie, zapewniając szeroki pakiet socjalny,
 • szanujemy wysiłek i doceniamy ich codzienną pracę,
 • promujemy postawę opartą na wzajemnym szacunku,
 • popieramy myśl złotej reguły etycznej „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”,
 • staramy się skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu, prowadząc politykę „otwartych drzwi”,
 • dbamy o ciągły rozwój Pracowników poprzez organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • za najważniejsze uważamy bezpieczeństwo i komfort pracy naszych Pracowników.

Zatrudnienie

Proces rekrutacyjny prowadzimy według jasno określonych procedur i obiektywnych zasad. Doceniamy kwalifikacje i umiejętności osób u nas pracujących, dlatego też w trakcie procesów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę aplikacje Pracowników firmy Genexo, w ramach rekrutacji wewnętrznej. Podczas rekrutacji Pracownika zewnętrznego decyzję o zatrudnieniu podejmujemy w oparciu o takie kryteria, jak:

 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • merytoryczne przygotowanie kandydata do wykonywania danej pracy,
 • uważamy, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne cechy prawnie chronione i o powyższe bezwzględnie dbamy.

Odpowiedzialność za pracowników

Genexo tworzą wszyscy nasi pracownicy, dlatego też:

 • dbamy o ich zdrowie i życie, zapewniając szeroki pakiet socjalny,
 • szanujemy wysiłek i doceniamy ich codzienną pracę,
 • promujemy postawę opartą na wzajemnym szacunku,
 • popieramy myśl złotej reguły etycznej „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”,
 • staramy się skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu, prowadząc politykę „otwartych drzwi”.
 • Za najważniejsze uważamy szkolenia, rozwój i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Zatrudnienie

Proces rekrutacyjny prowadzimy według jasno określonych procedur i obiektywnych zasad. Doceniamy kwalifikacje i umiejętności osób u nas pracujących, dlatego też w trakcie procesów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę aplikacje pracowników firmy Genexo, w ramach rekrutacji wewnętrznej. Podczas rekrutacji pracownika zewnętrznego decyzję o zatrudnieniu podejmujemy w oparciu o takie kryteria, jak:

 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • merytoryczne przygotowanie kandydata do wykonywania danej pracy.
 • Uważamy, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne cechy prawnie chronione.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność za produkt

Bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów

W Genexo poszukujemy i wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, by zaoferować pacjentom wysokiej jakości preparaty skuteczne w różnych problemach zdrowotnych. Przykładamy dużą wagę do monitorowania bezpieczeństwa i jakości naszych produktów. W trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów (wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leków), zastosowaliśmy najwyższe standardy jakości. Dotyczą one firmy i wdrożonych w niej systemów zarządzania jakością, według wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 13485, jak również Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Jakość wytwarzanych wyrobów medycznych jest zgodna z wymaganiami obowiązujących Dyrektyw 93/42 EWG oraz 98/79 WE, co dokumentują przyznane Genexo odpowiednie certyfikaty.

Edukacja

W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów uruchomiliśmy infolinię pod numerem 801 808 818. Można tam zasięgnąć informacji o naszych produktach oraz zgłaszać działania niepożądane i incydenty medyczne. Dbamy również o pacjentów korzystających z naszych glukometrów, których informujemy o możliwości utylizacji uszkodzonego urządzenia.

W trosce o środowisko bezpłatnie odbieramy i przekazujemy firmom utylizacyjnym niedziałające glukometry pozostawione w aptece lub w placówce służby zdrowia.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność za pracowników

Genexo tworzą wszyscy nasi pracownicy, dlatego też:

 • dbamy o ich zdrowie i życie, zapewniając szeroki pakiet socjalny,
 • szanujemy wysiłek i doceniamy ich codzienną pracę,
 • promujemy postawę opartą na wzajemnym szacunku,
 • popieramy myśl złotej reguły etycznej „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”,
 • staramy się skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu, prowadząc politykę „otwartych drzwi”.
 • Za najważniejsze uważamy szkolenia, rozwój i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Zatrudnienie

Proces rekrutacyjny prowadzimy według jasno określonych procedur i obiektywnych zasad. Doceniamy kwalifikacje i umiejętności osób u nas pracujących, dlatego też w trakcie procesów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę aplikacje pracowników firmy Genexo, w ramach rekrutacji wewnętrznej. Podczas rekrutacji pracownika zewnętrznego decyzję o zatrudnieniu podejmujemy w oparciu o takie kryteria, jak:

 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • merytoryczne przygotowanie kandydata do wykonywania danej pracy.
 • Uważamy, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne cechy prawnie chronione.

Programy społeczne

Słodkie na Orientację Bieganie

Firma Genexo została partnerem wydarzenia o intrygującej nazwie „SNOB – Słodkie na Orientację Bieganie.” Jest to impreza sportowa stworzona z pasji do biegów i zamiłowania do orientacji. Wydarzenie to poza sportowo-rekreacyjnym charakterem ma za zadanie promować zasadę PRO-EKO w życiu codziennym oraz dbanie o własne zdrowie.

Organizator ukierunkował się na problem cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. W związku z tym firma Genexo zapewniła podczas trwania imprezy punkt, w którym każdy z uczestników mógł zmierzyć poziom glukozy, poznać wartość swojego ciśnienia tętniczego i uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące cukrzycy i nadciśnienia.

Zdrowie pod kontrolą

Genexo, jak co roku, wpiera Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA-Poland, które cyklicznie organizuje ogólnopolski projekt Zdrowie pod kontrolą.

Projekt Zdrowie pod kontrolą ma charakter edukacyjny, prozdrowotny oraz społeczny. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej chorób cywilizacyjnych.

W ramach projektu wolontariusze – studenci kierunków medycznych zachęcają do prowadzenia zdrowego stylu życia, podkreślają istotę profilaktyki, przekonują do regularnego wykonywania badań.

Studenci wykonują pomiary ciśnienia tętniczego, przygodnego stężenia glukozy we krwi, czy zawartości wody i tkanki tłuszczowej w organizmie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Należy do International Federation of Medical Students’ Associations, które jest największą na świecie organizacją studencką działającą na terenie 130 państw. Do IFMSA należy ponad 1,3 mln młodych medyków na świecie.

Wsparcie dla Ukrainy

Firma Genexo organizuje kolejne wsparcie finansowe dla Ukrainy dzięki współpracy i pomocy polskich lekarzy i pielęgniarek. Od każdego przekazanego, przez personel medyczny pacjentowi z cukrzycą, glukometru GLUCOMAXX®, firma Genexo przekaże 1zł na za pośrednictwem fundacji Polska Akcja Humanitarna, jako pomoc finansową dla Ukrainy.

Pomagamy Ukrainie

Firma Genexo podejmuje działania mające na celu pomoc Ukrainie, osobom szukającym bezpiecznego miejsca do życia. W tym celu przekazaliśmy wsparcie finansowe za pośrednictwem fundacji Polska Akcja Humanitarna. Niesie ona pomoc humanitarną w Ukrainie, na przejściach granicznych przekazując potrzebującym m.in. żywność, pomoc psychologiczną, a także inne formy wsparcia.

Solidarni z Ukrainą

W związku z wydarzeniami w Ukrainie nie pozostajemy obojętni. Wspieramy finansowo fundację Pomagam.pl. Zebrane przez fundację środki zostaną przekazane ukraińskiej organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia potrzebują ich rodacy w tej trudnej sytuacji.

SŁODKIE DZIECIAKI I ICH PASJA

Jako  firma odpowiedzialna angażujemy się w inicjatywy społeczne oraz  wspieramy walkę z dyskryminacją osób z cukrzycą. W Genexo pokazujemy, że z cukrzycą można żyć KOLOROWO I BEZPIECZNIE! Zdecydowaliśmy się wesprzeć Fundację Słodka POLSKA, która powstała z myślą o dzieciach chorujących na cukrzycę. Sponsorując odzież sportową, w której  dzieci będą walczyć o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej kibicujemy im w ich pasji i  trzymamy kciuki za SUKCESY!

WALKA Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ

Mamy nadzieję, że dzięki zwiększeniu świadomości społecznej jak istotna w naszym życiu jest dieta oraz aktywność fizyczna, przyczynimy się do zmniejszenia zachorowalności na cukrzycę, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć Fundację Studio Figura, której celem jest m.in. promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia,  udzielane pomocy osobom walczącym z nadwagą i otyłością oraz walką z dyskryminacją społeczną i /lub zawodową osób otyłych.

PROGRAM – SIŁOWNIA PAMIĘCI

Problem starzenia się społeczeństwa dotyczy nas wszystkich, a jego konsekwencje mają wymiar demograficzny, zdrowotny i społeczny. Poradzenie sobie z nimi to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed nami wszystkimi. Fundacja Stocznia www.stocznia.org.pl, którą wspiera firma Genexo, realizuje program “Siłownia Pamięci”. Jest to inicjatywa z myślą o osobach starszych – w trosce o ich samodzielność, komfort życia i bezpieczeństwo. Wraz z ekspertami w dziedzinie psychologii, terapii zajęciowej i gerontologii Fundacja Stocznia opracowuje materiały i narzędzia do treningu umysłu i wszystkie udostępnia bezpłatnie na stronie www.silowniapamieci.pl.

Wolontariat

Angażujemy Pracowników w działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez wolontariat pracowniczy. Nasi Pracownicy poświęcają swój czas wolny od pracy oraz wykorzystują swoje umiejętności, by świadczyć różnego rodzaju prace i usługi na rzecz placówek, które tego wsparcia potrzebują. Wolontariat daje możliwość rozwoju umiejętności współpracy i zarządzania projektami. Jest elementem integracji zespołu, a w niektórych przypadkach realizacji osobistych pasji Pracowników firmy.

Zakręć się na pomaganie

Pracownicy biura Genexo od 2012 roku zaangażowani są w akcję “ZAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE, czyli… Korek dla Stasia, fajnego chłoptasia”. Staś urodził się bez rączek i każdy najdrobniejszy gest jest potrzebny, aby mógł normalnie funkcjonować. Akcja polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek od butelek, z których zysk przeznaczany jest na zakup protez. W biurze wydzielone są specjalne pudełka do zbierania nakrętek PET. Kiedy pudełka są pełne, informujemy fundację, która je odbiera i sprzedaje firmie recyklingowej. Pieniądze wpłacane są na konto Stasia.

Chce misię pomagać - Genexo dzieciom

Głównym celem projektu „Chce MiSię pomagać” jest pomoc dzieciom i młodzieży poprzez stworzenie im przyjaznego, wspierającego procesy socjoterapeutyczne miejsca. Jest to projekt renowacji świetlic socjoterapeutycznych, w których dzieci spędzają czas po lekcjach. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin będących w trudnej sytuacji. Placówki te pełnią funkcję wspierającą lokalną społeczność w procesie wychowywania młodych pokoleń.

Baw się i śmiej

Projekt „Baw się i śmiej” to kontynuacja inicjatywy związanej z renowacją świetlic środowiskowych. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu tych małych społeczności. Przygotowujemy cykl spotkań edukacyjnych na różne tematy dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych. Pracownicy Genexo w ramach wolontariatu będą prowadzili warsztaty. Tematyka spotkań będzie ustalana z opiekunami grup.

Odpowiedzialność za środowisko

Ready to connect. Plugging electrical, black plug in electric socket on wall.

Dbamy o naszych pracowników, pacjentów oraz o otaczające nas środowisko.

Program EKO Genexo, który uruchomiliśmy w 2012 roku ma na celu ograniczanie wykorzystywania zasobów środowiska w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Pracownicy Genexo biorą udział w akcji: „OSZCZĘDZAJ PRĄD – nie wymagaj od sprzętu ciągłego czuwania”. Zwracamy szczególną uwagę na oszczędzanie energii, poprzez wyłączanie urządzeń w biurze tj. komputerów, drukarek, niszczarek. Używamy tylko energooszczędnych żarówek, maksymalnie wykorzystujemy światło dzienne i nie włączamy światła sztucznego, gdy nie ma takiej potrzeby.

EKO Genexo

Kolejną akcją związaną z programem EKO Genexo jest zbieranie makulatury. Na terenie siedziby firmy stoją specjalne eko kontenery, przeznaczone do zbierania wszelkich odpadów do recyklingu, aby nadać im „drugie życie”.

Elementem projektu EKO Genexo jest także akcja „NIE WYRZUCAJ POWIETRZA DO KOSZA, zgnieć butelkę”. Zgnieciona butelka to mniejsza objętość o ponad 80%. Oznacza to, że do standardowego śmietnika zamiast 10 zmieści się 50 sztuk zgniecionych butelek.

Zwiększamy również ekologiczną świadomość wśród użytkowników pojazdów służbowych. Przestrzegając kilku prostych zasad dotyczących EcoDrivingu, nie tylko wpływamy na środowisko naturalne, ale również na bezpieczeństwo na drogach. Samochody służbowe użytkowane są w taki sposób, aby zmniejszać emisję szkodliwych związków chemicznych zawartych w spalinach, co sprzyja środowisku naturalnemu.

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o naszych pracowników, pacjentów oraz o otaczające nas środowisko.

Program EKO Genexo, który uruchomiliśmy w 2012 roku ma na celu ograniczanie wykorzystywania zasobów środowiska w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Pracownicy Genexo biorą udział w akcji: „OSZCZĘDZAJ PRĄD – nie wymagaj od sprzętu ciągłego czuwania”. Zwracamy szczególną uwagę na oszczędzanie energii, poprzez wyłączanie urządzeń tj. komputerów, drukarek, niszczarek, w biurze. Używamy tylko energooszczędnych żarówek, maksymalnie wykorzystujemy światło dzienne i nie włączamy światła sztucznego, gdy nie ma takiej potrzeby.

EKO Genexo

Kolejną akcją związaną z programem EKO Genexo jest zbieranie makulatury. Na terenie siedziby firmy stoją specjalne eko kontenery, przeznaczone do zbierania wszelkich odpadów do recyklingu, aby nadać im „drugie życie”.

Elementem projektu EKO Genexo jest także akcja „NIE WYRZUCAJ POWIETRZA DO KOSZA, zgnieć butelkę. Zgnieciona butelka to mniejsza objętość o ponad 80%. Oznacza to, że do standardowego śmietnika zamiast 10 zmieści się 50 sztuk zgniecionych butelek.

Zwiększamy również ekologiczną świadomość wśród użytkowników pojazdów służbowych. Przestrzegając kilku prostych zasad dotyczących EcoDrivingu, nie tylko wpływamy na środowisko naturalne, ale również na bezpieczeństwo na drogach. Samochody służbowe użytkowane są w taki sposób, aby zmniejszać emisję szkodliwych związków chemicznych zawartych w spalinach, co sprzyja środowisku naturalnemu.

Wolontariat

Angażujemy pracowników w działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez wolontariat pracowniczy. Nasi pracownicy poświęcają swój czas wolny od pracy oraz wykorzystują swoje umiejętności, by świadczyć różnego rodzaju prace i usługi na rzecz placówek, które tego wsparcia potrzebują. Wolontariat daje możliwość rozwoju umiejętności współpracy i zarządzania projektami. Jest elementem integracji zespołu, a w niektórych przypadkach realizacji osobistych pasji pracowników firmy.

Zakręć się na pomaganie

Pracownicy biura Genexo od 2012 roku zaangażowani są w akcję „ZAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE, czyli… Korek dla Stasia, fajnego chłoptasia”. Staś urodził się bez rączek i każdy najdrobniejszy gest jest potrzebny, aby mógł normalnie funkcjonować. Akcja polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek od butelek, z których zysk przeznaczany jest na zakup protez. W biurze wydzielone są specjalne pudełka do zbierania nakrętek PET. Kiedy pudełka są pełne, informujemy fundację, która je odbiera i sprzedaje firmie recyklingowej. Pieniądze wpłacane są na konto Stasia.

Chce misię pomagać - Genexo dzieciom

Głównym celem projektu „Chce MiSię pomagać” jest pomoc dzieciom i młodzieży poprzez stworzenie im przyjaznego, wspierającego procesy socjoterapeutyczne miejsca. Jest to projekt renowacji świetlic socjoterapeutycznych, w których dzieci spędzają czas po lekcjach. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin będących w trudnej sytuacji. Placówki te pełnią funkcję wspierającą lokalną społeczność w procesie wychowywania młodego pokolen

Baw się i śmiej

Projekt „Baw się i śmiej” to kontynuacja inicjatywy związanej z renowacją świetlic środowiskowych. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu tych małych społeczności. Przygotowujemy cykl spotkań edukacyjnych na różne tematy dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych. Pracownicy Genexo w ramach wolontariatu będą prowadzili warsztaty. Tematyka spotkań będzie ustalana z opiekunami grup.

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o naszych pracowników, pacjentów oraz o otaczające nas środowisko.

Program EKO Genexo, który uruchomiliśmy w 2012 roku ma na celu ograniczanie wykorzystywania zasobów środowiska w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Pracownicy Genexo biorą udział w akcji: „OSZCZĘDZAJ PRĄD – nie wymagaj od sprzętu ciągłego czuwania”. Zwracamy szczególną uwagę na oszczędzanie energii, poprzez wyłączanie urządzeń tj. komputerów, drukarek, niszczarek, w biurze. Używamy tylko energooszczędnych żarówek, maksymalnie wykorzystujemy światło dzienne i nie włączamy światła sztucznego, gdy nie ma takiej potrzeby.

EKO Genexo

Kolejną akcją związaną z programem EKO Genexo jest zbieranie makulatury. Na terenie siedziby firmy stoją specjalne eko kontenery, przeznaczone do zbierania wszelkich odpadów do recyklingu, aby nadać im „drugie życie”.

Elementem projektu EKO Genexo jest także akcja „NIE WYRZUCAJ POWIETRZA DO KOSZA, zgnieć butelkę. Zgnieciona butelka to mniejsza objętość o ponad 80%. Oznacza to, że do standardowego śmietnika zamiast 10 zmieści się 50 sztuk zgniecionych butelek.

Zwiększamy również ekologiczną świadomość wśród użytkowników pojazdów służbowych. Przestrzegając kilku prostych zasad dotyczących EcoDrivingu, nie tylko wpływamy na środowisko naturalne, ale również na bezpieczeństwo na drogach. Samochody służbowe użytkowane są w taki sposób, aby zmniejszać emisję szkodliwych związków chemicznych zawartych w spalinach, co sprzyja środowisku naturalnemu.