Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

(ang. corporate social responsibility, CSR), zgodnie z definicją Komisji Europejskiej jest „odpowiedzialnością przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo”.

Genexo jest nie tylko podmiotem gospodarczym, ale również pracodawcą, członkiem lokalnej społeczności i partnerem biznesowym. Naszą firmę tworzą przede wszystkim Pracownicy oraz Pacjenci stosujący nasze produkty. Dbanie o ich bezpieczeństwo i ochrona środowiska to jeden z naszych nadrzędnych celów.

Wierzymy, że odpowiedzialność społeczna to łączenie decyzji firmowych, biznesowych z potrzebami Pacjentów oraz działanie zgodne z wartościami właścicieli firmy.

Odpowiedzialność za produkt

Bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów

W Genexo poszukujemy i wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, oferując Pacjentom wysokiej jakości preparaty skuteczne w różnych dolegliwościach zdrowotnych. Przykładamy dużą wagę do monitorowania bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

W trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów (wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, leków), stosujemy najwyższe standardy jakości. Dotyczą one firmy i wdrożonych w niej systemów zarządzania jakością, według wymagań normy ISO 13485, jak również Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Jakość wytwarzanych wyrobów medycznych jest zgodna z wymaganiami Dyrektyw 93/42 EWG oraz 98/79 WE, co dokumentują przyznane Genexo odpowiednie certyfikaty.

smiling woman in office at desk with computer, talking on the phone

Edukacja

W trosce o bezpieczeństwo i edukację  Pacjentów uruchomiliśmy Infolinię:

 • 801 808 818. (dla telefonów stacjonarnych)
 • +48 516 203 504 (dla produktów marki iXellence)
 • +48 516 203 516 (dla glukometrów i Aplikacji). 

Kontaktując się z  Infolinią można zasięgnąć informacji o naszych produktach oraz zgłaszać działania niepożądane i incydenty medyczne.

W trosce o środowisko informujemy pacjentów o sposobie utylizacji urządzeń,  bezpłatnie odbieramy i przekazujemy firmom utylizacyjnym niedziałające glukometry pozostawione w aptece lub w placówce służby zdrowia.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność za pracowników

Genexo tworzą wszyscy nasi Pracownicy, dlatego też:

 • dbamy o ich zdrowie i życie, zapewniając szeroki pakiet socjalny,
 • szanujemy wysiłek i doceniamy ich codzienną pracę,
 • promujemy postawę opartą na wzajemnym szacunku,
 • popieramy myśl złotej reguły etycznej „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”,
 • staramy się skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu, prowadząc politykę „otwartych drzwi”,
 • dbamy o ciągły rozwój Pracowników poprzez organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • za najważniejsze uważamy bezpieczeństwo i komfort pracy naszych Pracowników.

Zatrudnienie

Proces rekrutacyjny prowadzimy według jasno określonych procedur i obiektywnych zasad. Doceniamy kwalifikacje i umiejętności osób u nas pracujących, dlatego też w trakcie procesów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę aplikacje Pracowników firmy Genexo, w ramach rekrutacji wewnętrznej. Podczas rekrutacji Pracownika zewnętrznego decyzję o zatrudnieniu podejmujemy w oparciu o takie kryteria, jak:

 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • merytoryczne przygotowanie kandydata do wykonywania danej pracy,
 • uważamy, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne cechy prawnie chronione i o powyższe bezwzględnie dbamy.

Odpowiedzialność za pracowników

Genexo tworzą wszyscy nasi pracownicy, dlatego też:

 • dbamy o ich zdrowie i życie, zapewniając szeroki pakiet socjalny,
 • szanujemy wysiłek i doceniamy ich codzienną pracę,
 • promujemy postawę opartą na wzajemnym szacunku,
 • popieramy myśl złotej reguły etycznej „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”,
 • staramy się skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu, prowadząc politykę „otwartych drzwi”.
 • Za najważniejsze uważamy szkolenia, rozwój i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Zatrudnienie

Proces rekrutacyjny prowadzimy według jasno określonych procedur i obiektywnych zasad. Doceniamy kwalifikacje i umiejętności osób u nas pracujących, dlatego też w trakcie procesów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę aplikacje pracowników firmy Genexo, w ramach rekrutacji wewnętrznej. Podczas rekrutacji pracownika zewnętrznego decyzję o zatrudnieniu podejmujemy w oparciu o takie kryteria, jak:

 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • merytoryczne przygotowanie kandydata do wykonywania danej pracy.
 • Uważamy, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne cechy prawnie chronione.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność za produkt

Bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów

W Genexo poszukujemy i wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, by zaoferować pacjentom wysokiej jakości preparaty skuteczne w różnych problemach zdrowotnych. Przykładamy dużą wagę do monitorowania bezpieczeństwa i jakości naszych produktów. W trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów (wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leków), zastosowaliśmy najwyższe standardy jakości. Dotyczą one firmy i wdrożonych w niej systemów zarządzania jakością, według wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 13485, jak również Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Jakość wytwarzanych wyrobów medycznych jest zgodna z wymaganiami obowiązujących Dyrektyw 93/42 EWG oraz 98/79 WE, co dokumentują przyznane Genexo odpowiednie certyfikaty.

Edukacja

W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów uruchomiliśmy infolinię pod numerem 801 808 818. Można tam zasięgnąć informacji o naszych produktach oraz zgłaszać działania niepożądane i incydenty medyczne. Dbamy również o pacjentów korzystających z naszych glukometrów, których informujemy o możliwości utylizacji uszkodzonego urządzenia.

W trosce o środowisko bezpłatnie odbieramy i przekazujemy firmom utylizacyjnym niedziałające glukometry pozostawione w aptece lub w placówce służby zdrowia.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność za pracowników

Genexo tworzą wszyscy nasi pracownicy, dlatego też:

 • dbamy o ich zdrowie i życie, zapewniając szeroki pakiet socjalny,
 • szanujemy wysiłek i doceniamy ich codzienną pracę,
 • promujemy postawę opartą na wzajemnym szacunku,
 • popieramy myśl złotej reguły etycznej „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”,
 • staramy się skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu, prowadząc politykę „otwartych drzwi”.
 • Za najważniejsze uważamy szkolenia, rozwój i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Zatrudnienie

Proces rekrutacyjny prowadzimy według jasno określonych procedur i obiektywnych zasad. Doceniamy kwalifikacje i umiejętności osób u nas pracujących, dlatego też w trakcie procesów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę aplikacje pracowników firmy Genexo, w ramach rekrutacji wewnętrznej. Podczas rekrutacji pracownika zewnętrznego decyzję o zatrudnieniu podejmujemy w oparciu o takie kryteria, jak:

 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • merytoryczne przygotowanie kandydata do wykonywania danej pracy.
 • Uważamy, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne cechy prawnie chronione.

Programy społeczne

Wolontariat

Angażujemy Pracowników w działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez wolontariat pracowniczy. Nasi Pracownicy poświęcają swój czas wolny od pracy oraz wykorzystują swoje umiejętności, by świadczyć różnego rodzaju prace i usługi na rzecz placówek, które tego wsparcia potrzebują. Wolontariat daje możliwość rozwoju umiejętności współpracy i zarządzania projektami. Jest elementem integracji zespołu, a w niektórych przypadkach realizacji osobistych pasji Pracowników firmy.

Zakręć się na pomaganie

Pracownicy biura Genexo od 2012 roku zaangażowani są w akcję „ZAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE, czyli… Korek dla Stasia, fajnego chłoptasia”. Staś urodził się bez rączek i każdy najdrobniejszy gest jest potrzebny, aby mógł normalnie funkcjonować. Akcja polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek od butelek, z których zysk przeznaczany jest na zakup protez. W biurze wydzielone są specjalne pudełka do zbierania nakrętek PET. Kiedy pudełka są pełne, informujemy fundację, która je odbiera i sprzedaje firmie recyklingowej. Pieniądze wpłacane są na konto Stasia.

Chce misię pomagać - Genexo dzieciom

Głównym celem projektu „Chce MiSię pomagać” jest pomoc dzieciom i młodzieży poprzez stworzenie im przyjaznego, wspierającego procesy socjoterapeutyczne miejsca. Jest to projekt renowacji świetlic socjoterapeutycznych, w których dzieci spędzają czas po lekcjach. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin będących w trudnej sytuacji. Placówki te pełnią funkcję wspierającą lokalną społeczność w procesie wychowywania młodych pokoleń.

Baw się i śmiej

Projekt „Baw się i śmiej” to kontynuacja inicjatywy związanej z renowacją świetlic środowiskowych. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu tych małych społeczności. Przygotowujemy cykl spotkań edukacyjnych na różne tematy dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych. Pracownicy Genexo w ramach wolontariatu będą prowadzili warsztaty. Tematyka spotkań będzie ustalana z opiekunami grup.

Odpowiedzialność za środowisko

Ready to connect. Plugging electrical, black plug in electric socket on wall.

Dbamy o naszych pracowników, pacjentów oraz o otaczające nas środowisko.

Program EKO Genexo, który uruchomiliśmy w 2012 roku ma na celu ograniczanie wykorzystywania zasobów środowiska w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Pracownicy Genexo biorą udział w akcji: „OSZCZĘDZAJ PRĄD – nie wymagaj od sprzętu ciągłego czuwania”. Zwracamy szczególną uwagę na oszczędzanie energii, poprzez wyłączanie urządzeń w biurze tj. komputerów, drukarek, niszczarek. Używamy tylko energooszczędnych żarówek, maksymalnie wykorzystujemy światło dzienne i nie włączamy światła sztucznego, gdy nie ma takiej potrzeby.

EKO Genexo

Kolejną akcją związaną z programem EKO Genexo jest zbieranie makulatury. Na terenie siedziby firmy stoją specjalne eko kontenery, przeznaczone do zbierania wszelkich odpadów do recyklingu, aby nadać im „drugie życie”.

Elementem projektu EKO Genexo jest także akcja „NIE WYRZUCAJ POWIETRZA DO KOSZA, zgnieć butelkę”. Zgnieciona butelka to mniejsza objętość o ponad 80%. Oznacza to, że do standardowego śmietnika zamiast 10 zmieści się 50 sztuk zgniecionych butelek.

Zwiększamy również ekologiczną świadomość wśród użytkowników pojazdów służbowych. Przestrzegając kilku prostych zasad dotyczących EcoDrivingu, nie tylko wpływamy na środowisko naturalne, ale również na bezpieczeństwo na drogach. Samochody służbowe użytkowane są w taki sposób, aby zmniejszać emisję szkodliwych związków chemicznych zawartych w spalinach, co sprzyja środowisku naturalnemu.

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o naszych pracowników, pacjentów oraz o otaczające nas środowisko.

Program EKO Genexo, który uruchomiliśmy w 2012 roku ma na celu ograniczanie wykorzystywania zasobów środowiska w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Pracownicy Genexo biorą udział w akcji: „OSZCZĘDZAJ PRĄD – nie wymagaj od sprzętu ciągłego czuwania”. Zwracamy szczególną uwagę na oszczędzanie energii, poprzez wyłączanie urządzeń tj. komputerów, drukarek, niszczarek, w biurze. Używamy tylko energooszczędnych żarówek, maksymalnie wykorzystujemy światło dzienne i nie włączamy światła sztucznego, gdy nie ma takiej potrzeby.

EKO Genexo

Kolejną akcją związaną z programem EKO Genexo jest zbieranie makulatury. Na terenie siedziby firmy stoją specjalne eko kontenery, przeznaczone do zbierania wszelkich odpadów do recyklingu, aby nadać im „drugie życie”.

Elementem projektu EKO Genexo jest także akcja „NIE WYRZUCAJ POWIETRZA DO KOSZA, zgnieć butelkę. Zgnieciona butelka to mniejsza objętość o ponad 80%. Oznacza to, że do standardowego śmietnika zamiast 10 zmieści się 50 sztuk zgniecionych butelek.

Zwiększamy również ekologiczną świadomość wśród użytkowników pojazdów służbowych. Przestrzegając kilku prostych zasad dotyczących EcoDrivingu, nie tylko wpływamy na środowisko naturalne, ale również na bezpieczeństwo na drogach. Samochody służbowe użytkowane są w taki sposób, aby zmniejszać emisję szkodliwych związków chemicznych zawartych w spalinach, co sprzyja środowisku naturalnemu.

Wolontariat

Angażujemy pracowników w działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez wolontariat pracowniczy. Nasi pracownicy poświęcają swój czas wolny od pracy oraz wykorzystują swoje umiejętności, by świadczyć różnego rodzaju prace i usługi na rzecz placówek, które tego wsparcia potrzebują. Wolontariat daje możliwość rozwoju umiejętności współpracy i zarządzania projektami. Jest elementem integracji zespołu, a w niektórych przypadkach realizacji osobistych pasji pracowników firmy.

Zakręć się na pomaganie

Pracownicy biura Genexo od 2012 roku zaangażowani są w akcję „ZAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE, czyli… Korek dla Stasia, fajnego chłoptasia”. Staś urodził się bez rączek i każdy najdrobniejszy gest jest potrzebny, aby mógł normalnie funkcjonować. Akcja polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek od butelek, z których zysk przeznaczany jest na zakup protez. W biurze wydzielone są specjalne pudełka do zbierania nakrętek PET. Kiedy pudełka są pełne, informujemy fundację, która je odbiera i sprzedaje firmie recyklingowej. Pieniądze wpłacane są na konto Stasia.

Chce misię pomagać - Genexo dzieciom

Głównym celem projektu „Chce MiSię pomagać” jest pomoc dzieciom i młodzieży poprzez stworzenie im przyjaznego, wspierającego procesy socjoterapeutyczne miejsca. Jest to projekt renowacji świetlic socjoterapeutycznych, w których dzieci spędzają czas po lekcjach. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin będących w trudnej sytuacji. Placówki te pełnią funkcję wspierającą lokalną społeczność w procesie wychowywania młodego pokolen

Baw się i śmiej

Projekt „Baw się i śmiej” to kontynuacja inicjatywy związanej z renowacją świetlic środowiskowych. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu tych małych społeczności. Przygotowujemy cykl spotkań edukacyjnych na różne tematy dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych. Pracownicy Genexo w ramach wolontariatu będą prowadzili warsztaty. Tematyka spotkań będzie ustalana z opiekunami grup.

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o naszych pracowników, pacjentów oraz o otaczające nas środowisko.

Program EKO Genexo, który uruchomiliśmy w 2012 roku ma na celu ograniczanie wykorzystywania zasobów środowiska w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Pracownicy Genexo biorą udział w akcji: „OSZCZĘDZAJ PRĄD – nie wymagaj od sprzętu ciągłego czuwania”. Zwracamy szczególną uwagę na oszczędzanie energii, poprzez wyłączanie urządzeń tj. komputerów, drukarek, niszczarek, w biurze. Używamy tylko energooszczędnych żarówek, maksymalnie wykorzystujemy światło dzienne i nie włączamy światła sztucznego, gdy nie ma takiej potrzeby.

EKO Genexo

Kolejną akcją związaną z programem EKO Genexo jest zbieranie makulatury. Na terenie siedziby firmy stoją specjalne eko kontenery, przeznaczone do zbierania wszelkich odpadów do recyklingu, aby nadać im „drugie życie”.

Elementem projektu EKO Genexo jest także akcja „NIE WYRZUCAJ POWIETRZA DO KOSZA, zgnieć butelkę. Zgnieciona butelka to mniejsza objętość o ponad 80%. Oznacza to, że do standardowego śmietnika zamiast 10 zmieści się 50 sztuk zgniecionych butelek.

Zwiększamy również ekologiczną świadomość wśród użytkowników pojazdów służbowych. Przestrzegając kilku prostych zasad dotyczących EcoDrivingu, nie tylko wpływamy na środowisko naturalne, ale również na bezpieczeństwo na drogach. Samochody służbowe użytkowane są w taki sposób, aby zmniejszać emisję szkodliwych związków chemicznych zawartych w spalinach, co sprzyja środowisku naturalnemu.