Genexo - odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (ang. corporate social responsibility, CSR), zgodnie z definicją Komisji Europejskiej jest „odpowiedzialnością przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo”.

Genexo jest nie tylko podmiotem gospodarczym, ale również pracodawcą, członkiem lokalnej społeczności i partnerem biznesowym. Naszą firmę tworzą przede wszystkim pracownicy oraz pacjenci stosujący nasze produkty, a dbanie o ich bezpieczeństwo i ochrona środowiska to jeden z naszych nadrzędnych celów.

Wierzymy, że odpowiedzialność społeczna to łączenie decyzji firmowych, biznesowych z potrzebami pacjentów oraz działanie zgodne z wartościami właścicieli firmy.

Odpowiedzialność za produkt

Bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów

W Genexo poszukujemy i wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, by zaoferować pacjentom wysokiej jakości preparaty skuteczne w różnych problemach zdrowotnych. Przykładamy dużą wagę do monitorowania bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

W trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów (wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leków), zastosowaliśmy najwyższe standardy jakości. Dotyczą one firmy i wdrożonych w niej systemów zarządzania jakością, według wymagań norm ISO 9001:2008 oraz ISO 13485, jak również Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Jakość wytwarzanych wyrobów medycznych jest zgodna z wymaganiami obowiązujących Dyrektyw 93/42 EWG oraz 98/79 WE, co dokumentują przyznane Genexo odpowiednie certyfikaty.

 

Działania edukacyjne

W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów uruchomiliśmy infolinię pod numerem 801 808 818. Można tam zasięgnąć informacji o naszych produktach oraz zgłaszać działania niepożądane i incydenty medyczne. Dbamy również o pacjentów korzystających z naszych glukometrów, których informujemy o możliwości utylizacji uszkodzonego urządzenia.

W trosce o środowisko bezpłatnie odbieramy i przekazujemy firmom utylizacyjnym niedziałające glukometry pozostawione w aptece lub w placówce służby zdrowia.

Odpowiedzialność za społeczeństwo

Wobec pracowników

Firma = pracownicy

Genexo tworzą wszyscy nasi pracownicy, dlatego też:
• dbamy o ich zdrowie i życie, zapewniając szeroki pakiet socjalny,
• szanujemy wysiłek i doceniamy ich codzienną pracę,
• promujemy postawę opartą na wzajemnym szacunku,
• popieramy myśl złotej reguły etycznej „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”,
• staramy się skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu, prowadząc politykę „otwartych drzwi”.
Za najważniejsze uważamy szkolenia, rozwój i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Zatrudnienie

Proces rekrutacyjny prowadzimy według jasno określonych procedur i obiektywnych zasad. Doceniamy kwalifikacje i umiejętności osób u nas pracujących, dlatego też w trakcie procesów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę aplikacje pracowników firmy Genexo, w ramach rekrutacji wewnętrznej.
Podczas rekrutacji pracownika zewnętrznego decyzję o zatrudnieniu podejmujemy w oparciu o takie kryteria, jak:
• doświadczenie zawodowe,
• wykształcenie,
• merytoryczne przygotowanie kandydata do wykonywania danej pracy.
Uważamy, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne cechy prawnie chronione.

Programy społeczne

Wolontariat

Angażujemy pracowników w działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez wolontariat pracowniczy. Nasi pracownicy poświęcają swój czas wolny od pracy oraz wykorzystują swoje umiejętności, by świadczyć różnego rodzaju prace i usługi na rzecz placówek, które tego wsparcia potrzebują.
Wolontariat daje możliwość rozwoju umiejętności współpracy i zarządzania projektami. Jest elementem integracji zespołu, a w niektórych przypadkach realizacji osobistych pasji pracowników firmy.

Odpowiedzialność w biznesie

Nasze wartości w biznesie

Przyjęcie postawy etycznej zobowiązuje nas do wytwarzania bezpiecznych, wysokiej jakości produktów dla naszych pacjentów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. 
Zachowujemy szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec klientów i adresatów swoich działań, ale także wobec siebie nawzajem.

Genexo - nasza odpowiedzialność

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o naszych pracowników, pacjentów oraz o otaczające nas środowisko.

Program EKO Genexo, który uruchomiliśmy w 2012 roku ma na celu ograniczanie wykorzystywania zasobów środowiska w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Pracownicy Genexo biorą udział w akcji: „OSZCZĘDZAJ PRĄD – nie wymagaj od sprzętu ciągłego czuwania”. Zwracamy szczególną uwagę na oszczędzanie energii, poprzez wyłączanie urządzeń tj. komputerów, drukarek, niszczarek, w biurze. Używamy tylko energooszczędnych żarówek, maksymalnie wykorzystujemy światło dzienne i nie włączamy światła sztucznego, gdy nie ma takiej potrzeby.

butelki   makulatura   nakretki   

Kolejną akcją związaną z programem EKO Genexo jest zbieranie makulatury. Na terenie siedziby firmy stoją specjalne eko kontenery, przeznaczone do zbierania wszelkich odpadów do recyklingu, aby nadać im „drugie życie”.

Elementem projektu EKO Genexo jest także akcja „NIE WYRZUCAJ POWIETRZA DO KOSZA, zgnieć butelkę. Zgnieciona butelka to mniejsza objętość o ponad 80%. Oznacza to, że do standardowego śmietnika zamiast 10 zmieści się 50 sztuk zgniecionych butelek.

Zwiększamy również ekologiczną świadomość wśród użytkowników pojazdów służbowych. Przestrzegając kilku prostych zasad dotyczących EcoDrivingu, nie tylko wpływamy na środowisko naturalne, ale również na bezpieczeństwo na drogach. Samochody służbowe użytkowane są w taki sposób, aby zmniejszać emisję szkodliwych związków chemicznych zawartych w spalinach, co sprzyja środowisku naturalnemu.

Genexo - odpowiedzialność za środowisko

Genexo sp. z o. o.

ul. Gen. Zajączka 26
01-510 Warszawa
tel: (+48) 22 839 11 99
fax: (+48) 22 839 23 12
e-mail: office@genexo.pl


Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

  • 801 808 818. Dla telefonów stacjonarnych. Całkowity koszt połączenia w cenie 1 impulsu wg taryfy operatora)
  • + 48 519 407 071 dla produktów OMRON (koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora)
  • + 48 516 203 516 dla produktów Genexo (koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora)

napisz do nas Formularz kontaktowy RODO zgłoś działanie niepożądane
zgłoś incydent medyczny

top